Οροι και Προϋποθέσεις

Το προϊόν λογισμικού μας ως υπηρεσίας (SaaS) παρέχεται με συνδρομή και οι χρήστες πρέπει να εγγραφούν για λογαριασμό και να παρέχουν πληροφορίες πληρωμής προκειμένου να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία.

Η συνδρομή βασίζεται στο πρόγραμμα που έχει επιλέξει ο χρήστης και χρεώνεται σε επαναλαμβανόμενη βάση (ετήσια).

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση των στοιχείων του λογαριασμού και των στοιχείων πληρωμής τους.

Οι χρήστες μπορούν να διαχειριστούν την συνδρομή τους μέσα από την εφαρμογή, όπου μπορούν ανα πάσα στιγμή να αναβαθμίσουν να υποβαθμίσουν ή να ακυρώσουν τη συνδρομή τους.

Στην περίπτωση ακύρωσης της συνδρομής η εφαρμογή δεν διαγράφει τα δεδομένα του χρήστη -εκτός και αν αυτό ζητηθεί από τον χρήστη- δίνοντας έτσι στον χρήστη τη δυνατότητα να επανεγγραφεί στον αρχικό του λογαριασμό.

Η αναβάθμιση σε μεγαλύτερο πακέτο λαμβάνει χώρα αμέσως, η δε υποβάθμιση σε μικρότερο πακέτο ή ακύρωση, τίθεται σε ισχύ μετά τη λήξη του υπάρχοντος πακέτου.

Το προϊόν μας SaaS παρέχεται ως έχει και δεν εγγυόμαστε ότι θα είναι χωρίς σφάλματα ή χωρίς διακοπές.

Ωστόσο, θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να διορθώσουμε τυχόν προβλήματα που προκύπτουν.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε το προϊόν SaaS ανά πάσα στιγμή, αφού προηγουμένως ειδοποιήσουμε τους χρήστες μας.

Χρησιμοποιώντας το προϊόν μας, συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

Όροι Χρήσης - Απαγόρευση Μεταπώλησης

Αυτοί οι Όροι Χρήσης ('Όροι') διέπουν την πρόσβασή σας και τη χρήση του προϊόντος λογισμικού ως υπηρεσίας (SaaS) του EasyBalance (το 'Προϊόν'). Χρησιμοποιώντας το Προϊόν, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους, αποφύγετε τη χρήση του Προϊόντος.

1. Άδεια και Περιορισμοί

1.1 Χορήγηση άδειας

Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με αυτούς τους Όρους, το EasyBalance σας χορηγεί μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλητή άδεια πρόσβασης και χρήσης του Προϊόντος για τους δικούς σας εσωτερικούς επιχειρηματικούς σκοπούς.

1.2 Απαγόρευση μεταπώλησης

Αναγνωρίζετε ρητά και συμφωνείτε ότι απαγορεύεται να μεταπωλήσετε ή να προσφέρετε προς πώληση το Προϊόν ή μέρος αυτού σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση από την EASY SOFTWARE. Αυτή η απαγόρευση περιλαμβάνει, ενδεικτικά, την προσφορά του Προϊόντος ως αυτόνομης υπηρεσίας, την ενσωμάτωσή του σε άλλο λογισμικό ή εφαρμογές για μεταπώληση ή τη διανομή του Προϊόντος με οποιονδήποτε τρόπο που επιτρέπει σε τρίτους να έχουν πρόσβαση ή να το χρησιμοποιούν.

2. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το Προϊόν, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά του λογισμικού, του κώδικα, των σχεδίων, των εμπορικών σημάτων, των λογότυπων και οποιασδήποτε σχετική τεκμηρίωση ή υλικό, αποτελεί ιδιοκτησία της EASY SOFTWARE και προστατεύεται από κανόνες και νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας.

3. Λήξη

Το EasyBalance διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την πρόσβασή σας στο Προϊόν αμέσως και χωρίς προειδοποίηση εάν παραβιάσετε τους όρους, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης μεταπώλησης του Προϊόντος. Μετά τον τερματισμό, η άδειά σας για χρήση του Προϊόντος καθώς και η χρήση του Προϊόντος θα παύσει αμέσως.

4. Εμπιστευτικότητα

Συμφωνείτε να αποδέχεστε τυχόν μη δημόσιες πληροφορίες ή υλικό που σχετίζεται με το Προϊόν που παρέχεται από το EasyBalance ως εμπιστευτικά ('Εμπιστευτικές πληροφορίες'). Δεν θα αποκαλύψετε, μεταβιβάσετε ή χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε Εμπιστευτικές Πληροφορίες για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τους όρους που εξουσιοδοτούνται ρητά από τους παρόντες Όρους. Αυτή η υποχρέωση εμπιστευτικότητας ισχύει και μετά τον τερματισμό των παρόντων Όρων.

5. Περιορισμός της ευθύνης

Σε καμία περίπτωση η EASY SOFTWARE δεν φέρει ευθύνη έναντι εσάς ή οποιουδήποτε τρίτου για τυχόν ειδικές, έμμεσες, συνακόλουθες ή περιστασιακές, θετικές ή αποθετικές ζημίες, από τη χρήση ή σε σχέση με τη χρήση του Προϊόντος από εσάς.

6. Γενικά

Αυτοί οι Όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους Ελληνικούς νόμους. Οποιαδήποτε νομική ενέργεια ή διαδικασία που προκύπτει από ή σχετίζεται με αυτούς τους Όρους θα ασκείται αποκλειστικά στα αρμόδια τοπικά και καθ' ύλη δικαστήρια. Αυτοί οι Όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και της EASY SOFTWARE σχετικά με το Προϊόν και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες επικοινωνίες και προτάσεις, ηλεκτρονικές, προφορικές ή γραπτές, μεταξύ εσάς και της EASY SOFTWARE σχετικά με το Προϊόν.

Χρησιμοποιώντας το Προϊόν, συμφωνείτε και συμμορφώνεστε με αυτούς τους Όρους.

Πολιτική Απορρήτου

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 30/04/2023

Στο EasyBalance, σεβόμαστε το απόρρητό σας και δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου εξηγεί πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, αποκαλύπτουμε και προστατεύουμε τις πληροφορίες σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας (ο 'Ιστότοπος').

Διαβάστε προσεκτικά αυτήν την Πολιτική Απορρήτου. Με την πρόσβαση ή τη χρήση του ιστότοπού μας, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της πολιτικής. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, παρακαλούμε μην αποκτήσετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήστε τον Ιστότοπό μας.

1. Πληροφορίες που Συλλέγουμε

1.1 Προσωπικές Πληροφορίες

Ενδέχεται να συλλέξουμε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες ('Προσωπικά στοιχεία') όταν μας τις παρέχετε οικειοθελώς μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων στον Ιστότοπό μας. Οι προσωπικές πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

  • Στοιχεία επικοινωνίας (όπως όνομα, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου)
  • Δημογραφικά στοιχεία (όπως τοποθεσία)
  • Πληροφορίες που παρέχονται σε αλληλογραφία ή επικοινωνία μαζί μας

Η πληρωμή της συνδρομής γίνεται μέσω του παρόχου Stripe και κατα συνέπεια τα στοιχεία πληρωμής (κάρτες κ.τ.λ.) δεν είναι στη διάθεσή μας και δεν αποθηκεύονται στο σύστημά μας.

1.2 Δεδομένα χρήσης και cookies

Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε αυτόματα ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με τον Ιστότοπό μας μέσω της χρήσης cookies και παρόμοιων τεχνολογιών. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, τον τύπο συσκευής, το λειτουργικό σύστημα, τις διευθύνσεις URL παραπομπής, τις σελίδες που επισκεφτήκατε και άλλες τέτοιες πληροφορίες.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics και το Facebook Pixel για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και την καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενό μας. Αυτές οι υπηρεσίες χρησιμοποιούν cookies για τη συλλογή ανώνυμων πληροφοριών σχετικά με τις επισκέψεις σας στον Ιστότοπο, όπως τις σελίδες που προβάλατε, τις ενέργειές σας στον Ιστότοπο και τη διάρκεια της επίσκεψής σας. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας και να προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία χρήστη.

2. Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για διάφορους σκοπούς, όπως:

  • Για να παρέχουμε, να συντηρούμε και να βελτιώνουμε τον Ιστότοπο και τις υπηρεσίες μας
  • Για να απαντήσετε σε ερωτήσεις, ερωτήσεις και αιτήματά σας
  • Για να εξατομικεύσετε την εμπειρία σας στον Ιστότοπό μας
  • Να κατανοήσουμε και να αναλύσουμε τις τάσεις και τις προτιμήσεις χρήσης
  • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με νέα και ενημερώσεις
  • Για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία και την ασφάλειά μας, καθώς και των χρηστών μας

3. Κοινή χρήση και αποκάλυψη πληροφοριών

Δεν πουλάμε, εμπορευόμαστε ή με άλλο τρόπο μεταβιβάζουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας σε τρίτους για τους σκοπούς μάρκετινγκ.

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τις πληροφορίες σας για να συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς ή νομικές διαδικασίες ή για να απαντήσουμε σε νόμιμα αιτήματα και νομικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της ασφάλειας, των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας των χρηστών μας ή άλλων.

4. Ασφάλεια δεδομένων

Εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία της ασφάλειας των πληροφοριών σας. Ωστόσο, έχετε υπόψη σας ότι κανένα μέτρο ασφαλείας δεν μπορεί να παρέχει απόλυτη προστασία έναντι όλων των απειλών. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών σας που μεταδίδονται μέσω του Ιστότοπού μας και οποιαδήποτε μετάδοση γίνεται με δική σας ευθύνη.

5. Σύνδεσμοι τρίτων

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους ή υπηρεσίες τρίτων που δεν λειτουργούν από εμάς. Μόλις κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο τρίτου μέρους, θα κατευθυνθείτε στον ιστότοπο αυτού του τρίτου μέρους. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε τοποθεσιών ή υπηρεσιών τρίτων. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε τις πολιτικές απορρήτου αυτών των τρίτων μερών πριν παρέχετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία ή χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες τους.

6. Αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου

Ενδέχεται να ενημερώνουμε αυτή την Πολιτική Απορρήτου