Εισαγωγή Νέας Εταιρείας

Εισαγωγή Εταιρείας

Το πρώτο μας βήμα είναι η εισαγωγή νέας εταρείας. Εδώ μπορούμε να επιλέξουμε αν επιθυμούμε την εισαγωγή ετήσιων ή περιοδικών ισολογισμών. Αφού συμπληρώσουμε το ΑΦΜ της εταρείας, το πρόγραμμα αντλεί τα διαθέσιμα από την ΑΑΔΕ στοιχεία της εταιρείας και στη συνέχεια ανοίγει μια καρτέλα με επιπλέον στοιχεία τα οποία δεν είναι διαθέσιμα από την ΑΑΔΕ και ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει χειροκίνητα. Τα στοιχεία της εταιρείας είναι απαραίτητα για την σωστή παραγωγή των διαφόρων εκτυπώσεων. Φυσικά, η εισαγωγή των στοιχείων εταιρείας γίνεται μόνο την πρώτη φορά που ανοίγουμε νέα εταιρεία.

Εισαγωγή του πρώτου ισολογισμού

Το δεύτερο βήμα είναι η εισαγωγή του αρχικού ισολογισμού. Ο αρχικός ισολογισμός αποτελεί τη βάση για τον επόμενο κανονικό ισολογισμό και για να τον δημιουργήσουμε, αφήνουμε το πεδίο του ισοζυγίου κενό. Κάθε εταιρία πρέπει να έχει αρχικό ισολογισμό ακόμα κι αν αυτός είναι κενός (χωρίς ποσά). Φροντίζουμε επίσης στο πεδίο έτος να γράψουμε ένα έτος λιγότερο από τον πρώτο κανονικό ισολογισμό που θα προσθέσουμε αργότερα. Η εφαρμογή ανοίγει μία καρτέλα με επιπλέον πεδία που αφορούν την εταιρεία τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν. Στην επόμενη χρήση που θα ανοίξουμε βέβαια, αυτά τα στοιχεία θα μεταφερθούν αυτόματα από την προηγούμενη χρήση και το μόνο που θα πρέπει να κάνουμε είναι να αλλάξουμε τα στοιχεία που έχουν αλλάξει πχ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ. Και αυτά τα στοιχεία είναι απαραίτητα για τη σωστή παραγωγή των διαφόρων εκτυπώσεων. Ο αρχικός ισολογισμός μπορεί να συμπληρωθεί χειροκίνητα ή ακόμα πιο εύκολα με την εισαγωγή του ισολογισμού από excel.
Τα παραπάνω 2 βήματα γίνονται μόνο την πρώτη φορά που ανοίγουμε νέα εταιρεία.

Κλείσιμο Ισολογισμού

Εισαγωγή Ισοζυγίου

Τώρα είμαστε έτοιμοι να εισάγουμε το πρώτο ισοζύγιο της εταιρείας. Οπως θα δούμε, στην καρτέλα εισαγωγής νέου ισολογισμού, όλα τα στοιχεία είναι προσυμπληρωμένα και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι αντιγραφή και επικόλληση του ισοζυγίου από το excel στο ανίστοιχο πεδίο. Η εφαρμογή έχει έξυπνη αναγνώριση του ισοζυγίου που εισάγετε και καλύπτει όλες τις διαθέσιμες μορφές ισοζυγίων από όλα τα λογιστικά προγράμματα της αγοράς, χωρίς να απαιτεί από εσάς καμία επιπλέον ενέργεια.

Επεξεργασία Ισοζυγίου

Στη συνέχεια μπορούμε να κάνουμε περαιτέρω τροποποιήσεις στο ισοζύγιο.
Αν στο ισοζύγιο δούμε κόκκινα πεδία, αυτό σημαίνει πως υπάρχουν άγνωστοι λογαριασμοί και θα πρέπει να επιλέξουμε χειροκίνητα την μεταφορά τους στις οικονομικές καταστάσεις κάνοντας κλικ στο κόκκινο πεδίο και επιλέγοντας τη μεταφορά στις οικονομικές καταστάσεις από την προτεινόμενη λίστα.
Στη συνέχεια μπορούμε να κάνουμε εγγραφές προσαρμογής, δηλαδή να τροποποιήσουμε τα χρεωστικά-πιστωτικά υπόλοιπα. Η εφαρμογή με το που διαπιστώνει πως το ισοζύγιο δεν 'κλείνει', μας προτείνει αυτόματα να εισάγουμε το λογαριασμό με τον οποίο θέλουμε να συμψηφιστεί η διαφορά κάνοντας πάρα πολύ εύκολη τη διαδικασία.
Μπορούμε να εισάγουμε καινούργια γραμμή (λογαριασμό), είτε επιλέγοντας από την προτεινόμενη λίστα είτε γράφοντας ένα λογαριασμό δικής μας επιλογής, όπως και να διαγράψουμε γραμμή (λογαριασμό). Για παράδειγμα μπορούμε να εισάγουμε λογαριασμούς για τον υπολογισμό του ισολογισμού στην εύλογη αξία.
Όλες οι αλλαγές που έχουμε κάνει καταγράφονται και μπορούμε να τις δούμε πηγαίνοντας στο μενού Ισοζύγια - Ιστορικών Μεταβολών Ισοζυγίου
Μπορούμε επίσης πολύ εύκολα να εφαρμόσουμε επιλεκτικά τις αλλαγές του ισοζυγίου της προηγούμενης χρήσης, στο ισοζύγιο της κλειόμενης χρήσης, επιταχύνοντας σε σημαντικό βαθμό την επεξεργασία του ισοζυγίου. Να σημειωθεί πως οι αλλαγές αφορούν μόνο την μεταφορά στις οικονομικές καταστάσεις και φυσικά όχι στα ποσά.
Μπορούμε να κάνουμε σύμπτυξη του ισοζυγίου κάνοντας κλικ πάνω σε ένα λογαριασμό έτσι ώστε να έχουμε μια πιο περιληπτική εικόνα του ισοζυγίου. Για παράδειγμα κάνοντας κλικ πάνω σε ένα τριτοβάθμιο βλέπουμε το ισοζύγιο σε ανάλυση τρίτου βαθμού.
Τέλος -για οποιοδήποτε λόγο- έχουμε τη δυνατότητα επαναφοράς του ισοζυγίου στην αρχική του κατάσταση πατώντας το κουμπί ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑΓΩΝ

Πίνακας Κόστους Αναλώσεων

Εχοντας τελειώσει με την επεξεργασία του ισοζυγίου, μεταβαίνουμε στους πίνακες.
Στον πίνακα του κόστους αναλώσεων μπορούμε να γράψουμε τα τελικά αποθέματα.

Πίνακας Φύλλου Μερισμού Δαπανών

Στη συνέχεια κατεβαίνουμε στον πίνακα του φύλλου μερισμού. Εδώ μπορούμε να μερίσουμε συνοπτικά, είτε αναλυτικά πατώντας τον αντίστοιχο κωδικό λογαριασμού (σύμβολο +). Μέσα στα πεδία μπορούμε να γράψουμε είτε ποσό πχ. 1000, είτε ποσοστό πχ. 50% όπου και η εφαρμογή αυτόματα το μετατρέπει σε ποσό. Για να κάνουμε ευκολότερη τη διαδικασία του αναλυτικού μερισμού, μπορούμε πρώτα να μερίσουμε συνοτπικά και στη συνέχεια να μεταβούμε στα αναλυτικά φύλλα μερισμού και να πατήσουμε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ. Μετά από αυτή την ενέργεια, η εφαρμογή θα συμπληρώσει αυτόματα όλα τα πεδία του αναλυτικού φύλλου μερισμού και στη συνέχεια μπορούμε επιλεκτικά να ενημερώσουμε κάποια από αυτά. Πατώντας το κουμπί ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ θα μεταβούμε αυτόματα πίσω στο συνοπτικό φύλλο μερισμού όπου θα δούμε πως πλέον έχει ενημερωθεί με τα στοιχεία του αναλυτικού φύλλου μερισμού. Να σημειωθεί επίσης πως στην επόμενη χρήση, η εφαρμογή μεταφέρει αυτόματα τα αναλυτικά ποσοστά μερισμού της προηγούμενης χρήσης επιταχύνοντας έτσι την διαδικασία του μερισμού δαπανών.

Πίνακας Υπολογισμού Φόρου

Στη συνέχεια μεταβαίνουμε στον πίνακα υπολογισμού φόρου.
Εδώ μπορούμε είτε να πατήσουμε το κουμπί ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΡΟΥ όπου και η εφαρμογή θα ενημερώσει αυτόματα το αντίστοιχο πεδίο, είτε να πληκτρολογήσουμε τον φόρο που επιθυμούμε.
Αν γνωρίζετε τον φόρο, μπορείτε να αγνοήστε τα αναλυτικά πεδία (πεδία αναμόρφωσης, ζημίες πενταετίας κλπ) και να συμπληρώστε απευθείας τον φόρο στο αντίστοιχο πεδίο (1o πεδίο)
Στα ποσά για φορολογική αναμόρφωση - έντυπο Ε3 μπορούμε αν επιθυμούμε κάνοντας κλίκ στο σύμβολο + να μεταβούμε σε μια ξεχωριστή σελίδα όπου εμφανίζονται οι λογαριασμοί εξόδων του ισοζυγίου και στην οποία μπορούμε να πληκτρολογήσουμε αναλυτικά τα ποσά προς αναμόρφωση.

Πίνακας Πρότασης Διανομή Κερδών

Στη συνέχεια μεταβαίνουμε στον πίνακα πρότασης διανομής κερδών.
Πατήστε ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ για να εισάγετε αυτόματα το προτεινόμενο τακτικό αποθεματικό (5%). Το τακτικό αποθεματικό σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π., προτείνεται να σχηματίζεται με την ετήσια τακτική γενική συνέλευση. Προαιρετικά μπορείτε να το καταχωρήσετε στο αντίστοιχο πεδίο και να μεταφερθεί στον ισολογισμό της τρέχουσας χρήσης και στο πρακτικό της Γ.Σ.. Στην περίπτωση που δεν το καταχωρήσετε, θα μεταφερθεί μόνο στο πρακτικό και όχι στον ισολογισμό. Δεν σχηματίζεται υποχρεωτικά τακτικό αποθεματικό όταν αυτό που έχει σχηματισθεί, φτάσει στο 1/3 τουλάχιστον του κεφαλαίου. Στην περίπτωση που το ισοζύγιο είναι Ε.Λ.Π. για τον υπολογισμό του 1/3 του κεφαλαίου λαμβάνουμε υπόψη τον λογαριασμό 46 και όχι τον 48. Σημειώνεται ότι ο νόμος δεν προβλέπει όριο στην υποχρέωση κράτησης τακτικού αποθεματικού των I.K.E.
Το προτεινόμενο μέρισμα ενημερώνει το πρακτικό της Γ.Σ. και όχι τον ισολογισμό. Με το που θα καταχωρήσετε ποσό στο πεδίο του μερίσματος, θα εμφανιστεί ένα κουμπί εκτύπωσης EXCEL με τις εγγραφές διανομής μερίσματος.

Σε αυτό το σημείο η διαδικασία κλεισίματος ισολογισμού έχει ολοκληρωθεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε στη διάθεσή μας τον ισολογισμό, όλες τις εκτυπώσεις και όλες τις ειδικές αναλύσεις.

Να σημειωθεί -αν και δεν το προτείνουμε- πως μπορείτε να επεξεργαστείτε και χειροκίνητα τον ισολογισμό που έχει παραχθεί αυτόματα.

Αποτελέσματα Ισολογισμού

Θέαση Ισολογισμού

Ο ισολογισμός είναι έτοιμος και μπορούμε να τον δούμε πηγαίνοντας στο μενού Ισολογισμός - Αποτελέσματα. Εδώ μπορούμε να επιλέξουμε και δεύτερη χρήση έτσι ώστε να συγκρίνουμε τις 2 χρήσεις. Να σημειωθεί πως έχουμε τη δυνατότητα να συγκρίνουμε την κλειόμενη χρήση με οποιαδήποτε άλλη χρήση και όχι απαραίτητα με την προηγούμενη χρήση. Ο ισολογισμός θα πρέπει να 'κλείνει' διαφορετικά θα πρέπει να ξαναδούμε τα προηγούμενα βήματα.

Εκτυπώσεις

  Εχουμε πλέον στη διάθεσή μας όλες τις εκτυπώσεις -σε αρχεία word ή excel- που συνοδεύουν έναν ισολογισμό όπως:
 • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (EXCEL)
 • ΠΡΑΚΤΙΚΑ / ΕΚΘΕΣΕΙΣ (WORD)
 • ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ (WORD)
 • ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ (EXCEL)
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ (EXCEL)
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (EXCEL)
 • ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ (EXCEL)
 • ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (EXCEL)

Εκτυπώσεις PDF

Η ενότητα των εκτυπώσεων PDF περιλαμβάνει τον επεξεργαστή περιεχομένου, όπου ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί το περιεχόμενο του παραγόμενου αρχείου, όπως να τροποποιήσει, να προσθέσει και να αφαιρέσει περιεχόμενο και στη συνέχεια να πάρει απευθείας το παραγόμενο PDF. Το έγγραφο αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων του συστήματος και κατα συνέπεια ο χρήστης μπορεί ανα πάσα στιγμή να κατεβάσει ξανά το PDF χωρίς να χρειάζεται έτσι να το αποθηκεύσει στον τοπικό υπολογιστή του.
Για να δημιουργήσετε ένα νέο έγγραφο μεταβείτε στις εκτυπώσεις και επιλέξτε στην εκτύπωση που θέλετε την επιλογή PDF.
  Επεξεργαστής PDF
 • Για να αποθηκεύσετε την παράγραφο που έχετε επεξεργαστεί στον επεξεργαστή PDF, πατήστε το ENTER 2 φορές.
 • Για να προσθέσετε ένα νέο στοιχείο, τοποθετήστε τον κέρσορα στο στοιχείο κάτω από το οποίο θέλετε να εμφανιστεί το νέο στοιχείο και πατήστε το ENTER και επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να προσθέσετε.
 • Τα στοιχεία με ροζ χρώμα δεν είναι επεξεργάσιμα γιατί αντιστοιχούν σε ολόκληρες ενότητες. Για παράδειγμα το στοιχείο Διαγραμματική αποτύπωση της οικονομικής εξέλιξης της εταιρείας (2 ΧΡΗΣΕΙΣ) θα εκτυπώσει αυτόματα στο παραγόμενο PDF τα οικονομικά μεγέθη των 2 τελευταίων χρήσεων συνοδευόμενα από γραφήματα.
Τα έγγραφα που έχετε δημιουργήσει μπορείτε να τα βρείτε στο ΜΕΝΟΥ / ΕΓΓΡΑΦΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν εκ των υστέρων κάνετε τροποποιήσεις στο ισοζύγιο, στους πίνακες ή επεξεργαστείτε χειροκίνητα τον ισολογισμό τότε τα έγγραφα της κλειόμενης χρήσης όπως και αυτά των μεταγενέστερων χρήσεων θα διαγραφούν αυτόματα, καθώς τα στοιχεία τους δεν συμβαδίζουν πλέον με τις αλλαγές που έχετε κάνει.

Αναλύσεις

  Εχουμε πλέον στη διάθεσή μας ειδικές χρηματοοικονομικές αναλύσεις ισολογισμού όπως:
 • Z-score
 • Πηγές και Διάθεση Κεφαλαίων
 • Κρίσιμα Σημεία
 • Εξέλιξη Ισολογισμού
 • Εξέλιξη Αποτελεσμάτων κατά Λειτουργία
 • Εξέλιξη Αποτελεσμάτων κατ' είδος
 • Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης
 • Μεταβολές Εξόδων
 • Μεταβολές Εξόδων (δευτεροβάθμιοι)
 • Ποσοστά κονδυλίων επί του κύκλου εργασιών - EBITDA
 • Διάρθρωση Ισολογισμού
 • Ποσοστά εξόδων επί του Κύκλου Εργασιών
 • Ποσοστά εξόδων επί του Κόστους Αναλώσεων
 • Αριθμοδείκτες
Ολες οι αναλύσεις συνοδεύονται από γραφήματα και μπορούν να εκτυπωθούν, δίνοντας έτσι στον χρήστη- λογιστή όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την ολοκληρωμένη απεικόνηση των αποτελεσμάτων του ισολογισμού.

  Tips - Χρήσιμες συμβουλές

 • Κατά την εισαγωγή του ισοζυγίου προσέξτε να επιλέξτε το κατάλληλο λογιστικό σχέδιο. Αν το ισοζύγιο που πρόκειται να εισάγετε είναι σε μορφή ΕΓΛΣ κάνετε κλικ στην επιλογή Ε.Γ.Λ.Σ. ΙΣΟΖΥΓΙΟ (N.2190), αν είναι σε μορφή ΕΛΠ επιλέξτε Ε.Λ.Π. ΙΣΟΖΥΓΙΟ (N.4308)
 • Αν το ισοζύγιο εμφανίζει κόκκινα πεδία, αυτό σημαίνει πως ο λογαριασμός είναι άγνωστος (δηλαδή η εφαρμογή δεν γνωρίζει τη μεταφορά του στις οικονομικές καταστάσεις). Σε αυτή την περίπτωση α) ελέγξτε μήπως έχετε επιλέξει λάθος λογιστικό σχέδιο κατά την εισαγωγή του ισοζυγίου, οπότε σ' αυτή την περίπτωση διαγράφετε τον ισολογισμό και ξανα-εισάγετε το ισοζύγιο με την σωστή επιλογή λογιστικού σχεδίου, β) αν δεν υπάρχει λάθος στην επιλογή λογιστικού σχεδίου τότε αυτό σημαίνει πως ο λογαριασμός είναι άγνωστος ή λανθασμένος. και θα πρέπει χειροκίνητα να επιλέξτε την μεταφορά του στις οικονομικές καταστάσεις.
 • Ανεξαρτήτως σε ποια σελίδα βρισκόμαστε στην εφαρμογή, επιλέγοντας από το μενού Χρήση μια διαφορετική χρήση θα μεταβούμε στην αντίστοιχη σελίδα της επιλεγμένης χρήσης. Για παράδειγμα αν βρισκόμαστε στη σελίδα του ισοζυγίου της χρήσης 2024, επιλέγοντας τη χρήση 2023 θα βρεθούμε αυτόματα στο ισοζύγιο της χρήσης 2023. Αν βρισκόμαστε στην σελίδα της Ανάλυσης Z-score της χρήσης 2024, επιλέγοντας την χρήση 2023 θα δούμε το Z-score της χρήσης 2023 κοκ. Η λειτουργία αυτή ισχύει για όλες τις 'σελίδες' της εφαρμογής, κάνοντας την περιήγηση στις διάφορες χρήσεις ταχύτατη.
 • Στην θέαση του ισολογισμού όπως και στις αναλύσεις μπορούμε να συγκρίνουμε δυο οποιεσδήποτε χρήσεις χωρίς απαραίτητα αυτές να είναι διαδοχικές.
 • Λίγα λόγια για την γενικότερη χρήση και τις αυτοματοποιήσεις της εφαρμογής. Σχεδόν στο μεγαλύτερο μέρος της εφαρμογής, δεν απαιτείται να πατήσετε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ πουθενά, καθώς η εφαρμογή σώζει αυτόματα κάθε φορά που κάνετε κάποια αλλαγή. (Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις όπου εκεί υπάρχει ορατό το κουμπί της αποθήκευσης το οποίο και θα πρέπει να πατήσετε ώστε να σωθούν οι αλλαγές). Επίσης δεν υπάρχει η έννοια της εισόδου και εξόδου στην εφαρμογή. Μπορείτε να κλείσετε άφοβα την εφαρμογή σε οποιοδήποτε βήμα - στάδιο βρίσκεστε και η εφαρμογή δεν πρόκειται να περιέλθει ποτέ σε λανθάνουσα κατάσταση. Μπορείτε ακόμα να κάνετε bookmark (σελιδοδείκτης) μια οποιαδήποτε σελίδα της εφαρμογής όπως και να μοιραστείτε τον σύνδεσμο της (share) με κάποιον συνεργάτη σας.
 • Η εφαρμογή τρέχει στο cloud και κατ' επέκταση είναι προσβάσιμη από όλες τις διαθέσιμες συσκευές σας, είτε αυτή είναι το desktop του γραφείου σας είτε το προσωπικό σας laptop κτλ. Αυτό σημαίνει πως έχετε στη διάθεσή σας απεριόριστες θέσεις εργασίας, και μπορείτε να δουλέψτε την εφαρμογή από οπουδήποτε. Όλες οι συσκευές σας είναι ανά πάσα στιγμή συγχρονισμένες με τα τελευταία δεδομένα που έχετε καταχωρήσει στην εφαρμογή.