1. Προσθήκη νέας εταιρίας

Προσθήκη - Επεξεργασία εταιρίας και προσθήκη εταίρων-μετόχων.

2. Προσθήκη αρχικού ισολογισμού

Ο αρχικός ισολογισμός αποτελεί τη βάση για τον επόμενο 'κανονικό' ισολογισμό και για να τον δημιουργήσουμε, αφήνουμε το πεδίο του ισοζυγίου κενό. Κάθε εταιρία πρέπει να έχει 'αρχικό' ισολογισμό. Φροντίζουμε επίσης στο πεδίο 'έτος' να γράψουμε ένα έτος λιγότερο από τον πρώτο κανονικό ισολογισμό που θα προσθέσουμε αργότερα.

3. Προσθήκη ισολογισμού και επεξεργασία ισοζυγίου

Για να τον δημιουργήσουμε, κάνουμε αντιγραφή και επικόλληση του ισοζυγίου από το εκάστοτε λογιστικό excel, στο πεδίου του ισοζυγίου. Οπως φαίνεται και στο βίντεο, πιάνουμε την πρώτη στήλη των κωδικών Ε.Γ.Λ.Σ. και τελειώνουμε την επιλογή με την στήλη της πίστωσης.

4. Θέαση πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ισοζυγίου

Κάνοντας κλικ σε οποιονδήποτε πρωτοβάθμιο βλέπουμε μόνο τους πρωτοβάθμιους. Αντίστοιχα κάνοντας κλικ σε οποιονδήποτε δευτεροβάθμιο βλέπουμε πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους. Για να επανέλθουμε στην πλήρη ανάπτυξη του ισοζυγίου πληκτρολογούμε τη συντόμευση CTRL+R.

5. Τροποποίηση μεταφοράς λογαριασμού ισοζυγίου στις οικονομικές καταστάσεις

6. Εισαγωγή νέου λογαριασμού ισοζυγίου

Εισαγωγή λογαριασμού ισοζυγίου και συμψηφισμός του νέου υπολοίπου με υπάρχοντα λογαριασμό.

7. Πίνακες

Επεξεργασία του φύλλου κόστους αναλώσεων, του φύλλου μερισμού, ή και του φύλλου φόρου και τακτικού αποθεματικού.

8. Αναλυτικός μερισμός δαπανών

9. Αποτελέσματα

Αν επιθυμούμε, μπορούμε να τροποποιήσουμε τον παραγόμενο ισολογισμό.

10. Εκτυπώσεις

Προσαρτήματα, πρακτικά, εκθέσεις, excel Τράπεζας της Ελλάδος, εγγραφές κλεισίματος, ειδικές χρηματοοικονομικές εκτυπώσεις.

11. Ιστορικό μεταβολών ισοζυγίου

Το ιστορικό μεταβολών ισοζυγίου μας βοηθάει στο να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των τροποποιήσεων που έχουμε κάνει στο αρχικό ισοζύγιο και είναι χρήσιμο σε περιπτώσεις όπως για παράδειγμα η τροποποίηση του ισοζυγίου με σκοπό τον υπολογισμό του ισολογισμού στην εύλογη αξία.

Επικοινωνία

Τηλέφωνο
24310-79-840
Email
easy@easybalance.gr
Messenger
Facebook