Πακέτο
Trial

μέχρι 2 εταιρείες

Δωρεάν για 10 μέρες

Συνέχεια

Πακέτο
Basic

μέχρι 5 εταιρείες

125€ (ετησίως)

χωρίς φ.π.α.

Συνέχεια

Πακέτο
Pro

μέχρι 12 εταιρείες

200€ (ετησίως)

χωρίς φ.π.α.

Συνέχεια

Πακέτο
Enterprise

μέχρι 20 εταιρείες

300€ (ετησίως)

χωρίς φ.π.α.

Συνέχεια

Πακέτο
Elite

μέχρι 40 εταιρείες

450€ (ετησίως)

χωρίς φ.π.α.

Συνέχεια

Πακέτο
On Demand

πάνω από 40 εταιρείες

επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά

Οι παραπάνω τιμές αφορούν λογιστικά γραφεία. Για εταιρείες ή ορκωτούς λογιστές παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά.